Co to jest certyfikat USDA organic?
Co to jest certyfikat USDA organic?

Co to jest certyfikat USDA Organic?

USDA Organic to certyfikat przyznawany przez  przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture – USDA). Określa standardy dla żywności, leków i kosmetyków. Uważany jest za wyjątkowo restrykcyjny. 

Są dwie kategorie produktów, które mogą posiadać certyfikat USDA Organic

1. Produkt organiczny musi zawierać 100 % (z wyłączeniem wody i soli, które są uważane za naturalne) składników wyprodukowanych ekologicznie.

2. Produkty, które posiadają 95% składników ekologicznych (z wyłączeniem wody i soli). Nieekologiczne surowce mogą być stosowane tylko wtedy, jeśli nie są one dostępne w formie biologicznej i są to substancje dopuszczone do wykorzystania w produktach ekologicznych.

W ramach tych dwóch kategorii zabrania się stosowania nieorganicznych składników pochodzenia rolniczego, jeśli dostępne są składniki organiczne. Obie kategorie mogą posiadać certyfikat USDA Organic i muszą zawierać nazwę agenta certyfikującego na panelu informacyjnym.

Warunki, jakie musi spełnić gospodarstwo, aby otrzymać certyfikat USDA

Gospodarstwo starające się o przyznanie certyfikatu zobowiązane jest do prowadzenia szczegółowej pisemnej dokumentacji dotyczącej produkcji i sprzedaży (ścieżka audytu). Zobowiązane jest również do zachowania ścisłego fizycznego oddzielenia produktów ekologicznych od produktów niecertyfikowanych.

Budynki gospodarstwa i metody produkcji muszą być zgodne z normami.

Wymagana jest obszerna dokumentacja, szczegółowo opisująca historię gospodarstwa i jego stan obecny.

Wymagane są wyniki badań gleby i wody.

Gospodarstwo musi posiadać roczny plan produkcji, szczegółowo opisujący wszystko, od nasion po sprzedaż: źródła pozyskiwania nasion, lokalizacje pól uprawnych, nawożenie i zwalczanie  szkodników, metody zbioru i miejsca przechowywania.

Dokumentacja musi zawierać codzienne rejestry rolnicze i handlowe, obejmujące wszystkie działania.

Rejestry muszą być dostępne do kontroli w dowolnym momencie.

Tradycyjne gospodarstwo musi przestrzegać norm ekologicznych przez okres poprzedzający przyznanie certyfikatu. Zanim będzie mogło sprzedawać i oznaczać swoje produkty certyfikatem USDA, musi przejść 3-letni okres przejściowy, w którym wszystkie grunty przeznaczone do produkcji surowców organicznych muszą być pozostawione bez użycia zakazanych substancji. Jest to tzw. okres przejściowy. Uprawy przejściowe nie są uważane za w pełni ekologiczne.

Certyfikacja dla firm innych niż gospodarstwa odbywa się w podobny sposób. Nacisk kładziony jest na jakość składników i innych surowców oraz warunki przetwarzania i obsługę. Firma transportowa musi szczegółowo opisywać użytkowanie i konserwację swoich pojazdów, obiektów magazynowych i kontenerów.

Wymagane są coroczne inspekcje na miejscu i sprawdzenie dokumentacji.

Certyfikat USDA Organic potwierdza, że gospodarstwo lub firma są zgodne z regulacjami ekologicznymi USDA. Naruszenie przepisów USDA Organic wiąże się z karami w wysokości do 11 000 USD, a także może prowadzić do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu ekologicznego gospodarstwa lub firmy.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl