Co to jest certyfikat USDA organic?
Co to jest certyfikat USDA organic?

Co to jest certyfikat USDA organic?

USDA Organic – to certyfikat przyznawany przez  przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture – USDA). Ponieważ określa standardy dla żywności, w odniesieniu do kosmetyków uważany jest za wyjątkowo restrykcyjny. 

Warunki, jakie musi spełnić gospodarstwo, aby otrzymać certyfikat USDA

Gospodarstwo starające się o przyznanie certyfikatu zobowiązane jest do prowadzenia szczegółowej pisemnej dokumentacji dotyczącej produkcji i sprzedaży (ścieżka audytu). Zobowiązane jest również do zachowania ścisłego fizycznego oddzielenia produktów ekologicznych od produktów niecertyfikowanych.

Budynki gospodarstwa i metody produkcji muszą być zgodne z normami, co może obejmować modyfikację budynków, pozyskiwanie i zmianę dostawców itp.

Wymagana jest obszerna dokumentacja, szczegółowo opisująca historię gospodarstwa i jego stan obecny, wymagane są także wyniki badań gleby i wody.

Gospodarstwo musi posiadać roczny plan produkcji, szczegółowo opisujący wszystko, od nasion po sprzedaż: źródła nasion, lokalizacje pól i upraw, nawożenie i zwalczanie  szkodników, metody zbioru i miejsca przechowywania.

Dokumentacja musi zawierać codzienne rejestry rolnicze i handlowe, obejmujące wszystkie działania, muszą być dostępne do inspekcji w dowolnym momencie.

Tradycyjne gospodarstwo musi przestrzegać norm ekologicznych przez okres poprzedzający przyznanie certyfikatu. Zanim będzie mogło sprzedawać i oznaczać swoje produkty certyfikatem USDA, musi przejść 3-letni okres przejściowy, w którym wszelkie grunty wykorzystywane do produkcji surowców organicznych muszą być pozostawione bez użycia zakazanych substancji. Jest to tzw. okres przejściowy. Uprawy przejściowe nie są uważane za w pełni ekologiczne.

Certyfikacja dla wytwórni innych niż gospodarstwa odbywa się w podobny sposób. Nacisk kładziony jest na jakość składników i innych surowców oraz warunki przetwarzania i obsługi. Firma transportowa musi szczegółowo opisywać użytkowanie i konserwację swoich pojazdów, obiektów magazynowych i kontenerów.

Wymagane są coroczne inspekcje na miejscu i sprawdzenie dokumentacji.

Certyfikat USDA Organic potwierdza, że gospodarstwo lub firma są zgodne z regulacjami ekologicznymi USDA. Naruszenie przepisów USDA Organic wiąże się z karami w wysokości do 11 000 USD, a także może prowadzić do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu ekologicznego gospodarstwa lub firmy.

Są dwie kategorie produktów, które mogą posiadać certyfikat USDA organic.

1. Produkt organiczny musi zawierać 100 % (z wyłączeniem wody i soli, które są uważane za naturalne) składników wyprodukowanych ekologicznie.

2. Produkty, które posiadają 95% składników ekologicznych (z wyłączeniem wody i soli). Nieekologiczne surowce mogą być stosowane tylko wtedy, jeśli nie są one dostępne w formie biologicznej i są to substancje dopuszczone do wykorzystania w produktach ekologicznych.

W ramach tych dwóch kategorii zabronione są nieorganiczne składniki pochodzenia rolniczego, jeśli dostępne są składniki organiczne. Obie te kategorie mogą posiadać certyfikat USDA Organic i muszą zawierać nazwę agenta certyfikującego na panelu informacyjnym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl